Protetyka

Wykonujemy prace protetyczne w tym :
– korony porcelanowe na stopie nieszlachetnym lub szlachetnym (złocie),
– korony pełnoceramiczne,
– protezy szkieletowe,
– szynoprotezy,
– protezy bezklamrowe na zatrzaskach lub zasuwach,
– protezy częściowe i całkowite,
– mosty,
– implanty